Forældreafslutning  30/10-2004


 


( Højt humør og lavt hår inden starten på gokart kørslen, der startede årets 'forældre-afslutningsfest')

( Banche var ligeså aggressiv på asfalten som han er på grønsværen )
( Sejrspodiet )
( Fodbolddrenge i civilt tøj venter på middagen)
( Flere sultne drenge)
( Forældrebordet)
( Kurt holdt på festudvalgets vegne en meget flot tale om bilers bagsædestøj og mange andre spændende ting.  Han havde medbragt  flotte posters til drengene......)
( ...gaver til  kassemesteren ......)
( ...  til den gamle redaktør ..... )
( .. til holdlederen ....)
(---og  til cheftræneren)
( Nødhjælpspakken til Bo, ifald '93,ernes' forældre ikke er lige så energiske som Käthe med hensyn til at sørge for trænerkaffe.
 Sammen med nødhjælpspakken forklarede Kurt udførligt fremgangsmåden udi i  kaffebrygning.

NB!  Hvis der skulle være en '93-forælder', som falder forbi denne side, kan det oplyses, at Bo forbruger ALT, hvad der kan kommes i kaffe.)

( Kurts foto-morf..

NB! Kopiering, udprintning og andre former for misbrug af disse fotos vil formentlig medføre politianmeldelse fra de fotograferedes side!)

( Bo's takketale åbenbarede at han også er i besiddelse af humor )
( Der blev lyttet andægtigt ...)
( .. i begge ender af bordet)
( Anders holdt også en flot tale til trænerne og fortalte blandt andet om, at det ikke kun er forældrekredsen; men også  fodboldkredse uden for Brøndby, der er af den opfattelse, at årets trænerteam er en væsentlig del af  Brøndbys fremragende  ungdomsarbejde. Han henviste bl.a. til Greves U-12-træner, der efter SM på deres hjemmeside beskrev  BIF som 'Danmarks bedste fodboldskole' )
( Bo demonstrerede HØJT og TYDELIGT nogle af sine metoder til at indgyde selvtillid i de 12 årige drenge...)
( ... og han fortalte lidt om sin opfattelse af loyalitet og ærlighed - og prioriteringen af disse begreber!!!... )
( .. han demonstrerede og 'EN LILLE' smule af sit konditionsprogram ....)
( ... det så jo meget sjovt ud, så det skulle lige omsættes på forældrene)
( Køkkensnak)
( Bordsnak)
( Heldigvis var der ikke så langt til billard-bordet)
( Tonny er på vej med de sidste forsyninger.

Redaktionen siger mange tak til hele festudvalget for  at have arrangeret en rigtig  hyggelig forældreafslutningsfest. )